1 week ago

Anons informacyjny – szkolenia z agrotrystyki

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projekt&oacu read more...

2 weeks ago

Obwieszczenie – szkolenia z socjologii

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013

read more...

2 weeks ago

Informacja – szkolenia z psychoterapii

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

http://www.szkolenia-miekkie.edu.pl/node/104 http://oce read more...

3 weeks ago

Anons informacyjny – treningi z informatyki

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013

read more...

3 weeks ago

Informacja – treningi z prowadzenia rezentacji

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)

read more...

1 month ago

Anons informacyjny – szkolenia z biologii

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka

read more...

1 month ago

Informacja – szkolenia z zarządzania

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działa read more...